Vzdelávací park histórie ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí v skanzene v Szymbarku

Skanzen v Szymbarku vás srdečne pozýva na návštevu „Vzdelávacieho parku histórie ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí“. Park sa nachádza v dolnej časti szymbarského skanzenu, hneď vedľa pešieho a cyklistického chodníka Gorlice-Szymbark.

 

Formou zábavy sa tu zoznámime s dávnymi zariadeniami a fungovaním strojov a nástrojov, ktoré sa kedysi vyskytovali v poľsko-slovenskom pohraničí. V parku bol vybudovaný veterný mlyn na mletie múky z obilia, vodné koleso, žarnov na poháňanie poľnohospodárskych strojov, kováčsky mech s ohniskom, maselnica, šliapacie koleso a mnoho ďalších zaujímavých objektov.

Vzdelávací park je miestom, kde môžete nielen vidieť zrekonštruované objekty, ale s mnohými z nich sa môžete zoznámiť pomocou dotyku, sluchu, vône. Park bol naprojektovaný na účely vzdelávania, rekreácie a senzorickej integrácie. Úlohou projektovaných prvkov, ktoré nadväzujú na tradičné ľudové objekty, je učiť prostredníctvom „vedeckej zábavy“. Park bol vytvorený so zohľadnením rozvojových potrieb detí a osôb so zdravotným postihnutím. Zábava v takom objekte pomáha spoznávať a vnímať svet prostredníctvom zmyslov. Park je prispôsobený potrebám osôb so zdravotným postihnutím a pre detské kočíky: pohodlné chodníky parku uľahčia prechádzky a informačné tabule jednotlivých objektov sú prístupné aj pre nevidiacich (informácie v Braillovom písme).

Srdečne vás pozývame na aktívnu návštevu, spoznávanie ľudovej kultúry prostredníctvom aktívnej zábavy!

obrazek     obrazek

obrazek     obrazek