Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok mikroprojektov

Dňa 30.júna 2016 boli výhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok mikroprojektov v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Podrobnosti výziev sa nachádzajú na webstránkach jednotlivých partnerov strešných projektov:

Euroregion Karpacki a Prešovsky samosprávny kraj  – výzva trvá do 14. septembra 2016.

Euroregion Tatry, Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj– výzva trvá do 14. septembra 2016.

Euroregion Beskidy a Žilinský samosprávny kraj – výzva trvá do 9. septembra 2016.

Odpovede na otázky týkajúce sa výziev zodpovedie partneri jednotlivých strešných projektov. Kontaktné údaje sa nachádzajú v záložke Hľadaj kontaktný bod.