Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

obrazek

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Bližšie informácie na internetovej stránke: Prešovský samosprávny kraj