Výzva projektov zameraných na odstraňovanie cezhraničných bariér

Podľa oznámenia ohlásenom v správe z 20. 09. 2017 v bode "Zvýšenie hospodárskeho rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ", Komisia vyhlásila 1. februára výzvu na predkladanie pilotných projektov v oblasti odstraňovania cezhraničných bariér. Projekty by mali byť zamerané na riešenie problémov v oblasti zamestnanosti, zdravia, viacjazyčnosti alebo spolupráce medzi inštitúciami. Spolufinancovanie môže byť maximálne do výšky 20 000 EUR. Projekt môže trvať až 15 mesiacov. Projekty by mali riešiť napr. problematiku zjednotenia právnych predpisov ako aj prekonanie administratívnych prekážok. Vybrané projekty budú základom pre štúdium inovatívnych spôsobov riešenia cezhraničných problémov. Tieto výsledky budú zahrnuté v záverečnej správe, ktorá bude širokospektrálna. Žiadosť o projekt môže podať každý verejný subjekt, ktorý sa chce angažovať v rámci svojej pôsobnosti pri vývoji riešenia týchto problémov.

Komisia vyberie maximálne 20 pilotných projektov, ktoré budú vzorové pre budúcich žiadateľov. Termín na podanie žiadostí je do 30. 04. 2018.

Ďalšie informácie: www.b-solutionsproject.com

obrazek