Výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. prioritnej osi programu bola ukončená

Dňa 30. júna 2017 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“. Na Spoločný technický sekretariát boli predložené 5 žiadosti.

Celková hodnota požadovaného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja všetkých predložených žiadostí činí 24,4 milióna eur. Väčšina plánovaných investícií sa týka modernizácie existujúcich ciest (cca 60 km), niektoré tiež zahŕňajú vybudovanie nových ciest (2 km).

Disponibilná alokácia pre danú výzvu je 16,2 milióna eur. Monitorovací výbor rozhodne o výbere projektov v októbri 2017.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.

obrazek