Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov

Viac informácií sa nachádza v priloženom dokumente.