Výzva na predkladanie návrhov na odstránenie právnych a administratívnych prekážok na vnútorných hraniciach Európskej únie

B-solutions 2.0 podporuje udržateľné riešenia právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci v Európskej únii. Túto iniciatívu realizuje Združenie európskych pohraničných regiónov s podporou Európskej komisie.

 

Výzva otvorená v apríli 2022 potrvá do 21. októbra 2022. Ďalší výber projektov je naplánovaný na 30. júna 2022. Žiadosti môžu predkladať verejné subjekty a cezhraničné štruktúry, ktoré chcú využiť odbornú podporu pri definovaní prekážok a vypracovaní potenciálnych riešení týchto obmedzení.

K aktuálnej výzve sa budú konať aj informačné stretnutia.

Podrobnosti na stránke b-solutions.