Výsledky XIV. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu

XIV. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo 5. októbra 2023 v Cieszyne.

 

Počas zasadnutia bol prezentovaný stav implementácie programu v prioritných osiach a výsledky hodnotenia vplyvu programu na poľsko-slovenské pohraničie. MV schválil aj zmeny v ročnom pláne informačných a propagačných aktivít na rok 2023.