Výsledky IV. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko–Slovensko 2021 – 2027 

IV. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa uskutočnilo 26.-27. júna 2023 v Bardejovských Kúpeloch.

 

Monitorovací výbor schválil poskytnutie príspevku pre päť projektov Fondu malých projektov a dva projekty predložené v rámci výzvy CESTY.

Okrem toho Monitorovací výbor schválil zmeny v odvolacom konaní a v Rokovacom poriadku MV, ako aj zmeny programu Interreg Poľsko–Slovensko 2021 – 2027: zvýšenie alokácie o 2,7 mil. EUR EFRR.