Výročné podujatie Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014 -2020

V minulý víkend (7.-8. septembra 2019) v Krynici-Zdroji sa uskutočnilo Výročné podujatie Programu Interreg V-A Poľsko-–Slovensko 2014 -2020. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií a rozvoja, Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, zamestnanci Spoločného technického sekretariátu, Regionálnych kontaktných bodov, Euroregiónov, prijímatelia a účastníci 10. TAURON Bežeckého festivalu.

 

Dôležitou časťou podujatia bol sobotňajší Beh 7 údolí “VisegRun with Interreg PL-SK”. Zúčastnilo sa ho 868 osôb. Trasa behu začínala v Mníšku nad Popradom, a končila v Krynici-Zdroji. Na účastníkov čakali zaujímavé ceny.

V nedeľu sa v rámci Fóra šport, zdravie, peniaze uskutočnila diskusia za účasti Agnieszky Pyzowskej (Riaditeľky Európskeho zoskupenia teritoriálnej spolupráce Tatry), dr. Arkadiusza Niedziółky (Poľnohospodárska univerzita v Krakove), mgr inż. Włodzimierza Tokarczyka (zástupca Primátora mesta a obce Muszyna), Ľubomíra Rešetára (Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa), Martina Janoško (riaditeľa„Severovýchod Slovenska”).

Témou diskusie bola „Aktívna rekreácia na poľsko-slovenskom pohraničí – spoločné investície programu Interreg Poľsko–Slovensko pre nové príležitosti na rozvoj“. Agnieszka Pyzowska upozornila na skutočnosť, že aktivity prinášajú skutočné výsledky. Príkladom je projekt „Historicko – kultúrno – prírodný chodník okolo Tatier", ktorý predpokladá, že Tatry budú obklopené až 250 km cyklotrás v Poľsku a na Slovensku. Poznamenala tiež, že čoraz častejšie to sa práve turistické zaujímavosti poľsko-slovenského pohraničia stavajú v blízkosti cyklotrás, a nie cyklotrasy v blízkosti zaujímavostí.

Ostatní s ňou súhlasili. Włodzimierz Tokarczyk poznamenal, že v blízkosti trás sa nachádzajú detské ihriská a zdroje minerálnej vody. Podľa jeho názoru bude v blízkej budúcnosti výzvou likvidácia konfliktných miest, t.j. križovatiek cyklistických trás s pozemnými komunikáciami tak, aby boli pre cyklistov bezpečné.

Vďaka súdržným činnostiam mnohých inštitúcií sa na hranici vytvorilo veľa nových príležitostí pre nadšencov dvojkolesových vozidiel.

Cez deň sa v Zóne Interreg uskutočňoval piknik. V pavilóne si hostia mohli vyskúšať slovenské a poľské regionálne špeciality. Špeciálne pre najmladších bol pripravený detský kútik. Na batoľatá čakali atrakcie, ako napríklad: maľovanie na tvár, slovné hry, slovné hry, maľovanky.

Záujemcovia o poľsko-slovenské pohraničie mohli získať podrobné informácie pri našom stánku. Dva dni sme hovorili o našich projektoch a dávali sme hosťom pekné a užitočné gadgety.   

Podujatie bolo veľmi úspešné. Organizovaná diskusia prilákala široké publikum, zatiaľ čo slovenská bryndza určite zanechá chutné spomienky. Vidíme sa o rok!

 

 

obrazek      obrazek

 

obrazek      obrazek

 

obrazek      obrazek