Výročná správa z realizácie Programu za rok 2019 schválená Európskou komisiou

Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2019.

 

Nižšie nájdete úplné znenie výročnej správy a jej zhrnutie v prístupnej verzii prispôsobenej potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.