Výročná správa z realizácie Programu za rok 2017

Dávame Vám do pozornosti výročnú správu z realizácie Programu Interreg Poľsko-Slovensko za rok 2017. Tento dokument bol schálený Monitorovacím výborom a následne odoslaný do Európskej komisie.

obrazek