Výročná správa z realizácie Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko za rok 2018

Dokument

Výročná správa z realizácie Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko za rok 2018

pdf 2.2 MB
Európska komisia dňa 18.07.2019 schválila Výročnú správu z realizácie Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko za rok 2018.