Výročná správa o pokroku dosiahnutom v rámci implementácie programu Interreg Poľsko-Slovensko v rokoch 2014-2015