Trvá výzva na nových zamestnancov na STS, zapoj sa už teraz!

Chceli by sme Vás informovať o vyhlásených výberových konaniach na zamestnancov Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko:

- správca systému IT a SL2014

- projektový manažér

Termín trvania výzvy je do 30. novembra 2017.

Ponuky práce sú k dispozícii v nasledujúcich prílohách. Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok výzvy nájdete tu.

obrazek