Vyhlásenie výberového konania na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Do výberového konania je možné sa prihlásiť do 14.08.2017.

Podrobné podmienky výberu nájdete v prílohe nižšie.

obrazek