Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Administrator Officer na Spoločnom technickom sekretariáte

Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu Administrator Officer na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Do výberového konania je možné sa prihlásiť do 21.05.2018.

Podrobné podmienky výberu nájdete v prílohe nižšie.

obrazek