Vyhlásenie týkajúce sa štátnej pomoci.

Z dôvodu veľkého množstva otázok informujeme, že prílohu č. 2 Vzor vyhlásenia týkajúci sa štátnej pomoci sa k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predkladá výlučne v prípade uchádzania sa o udelenie štátnej pomoci. V prípade, že sa v projekte neposkytuje štátna pomoc – príloha sa nepredkladá.

obrazek