RegioStars2023 - prihlášky treba podať do 31. mája

Príjemcovia pomoci z programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa môžu zapojiť do súťaže RegioStars2023, ktorú organizuje Európska komisia.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť prijímatelia projektov, ktoré sa začali realizovať po 1. januári 2014 a boli ukončené.

Tento rok sa udeľujú ceny v šiestich kategóriách:

1. konkurencieschopná a inteligentná Európa

2. zelená Európa

3. prepojená Európa

4. sociálna a inkluzívna Európa

5. Európa bližšie k svojim občanom

6 Téma roka: Európsky rok zručností 2023

Cenou pre víťazov v každej kategórii je komunikačná kampaň propagujúca ocenené aktivity v príslušnom regióne, realizovaná v spolupráci s GR REGIO.

Prihlášky sa budú prijímať do 31. mája.

Prihlášky posúdi odborná porota, ktorá vyberie finalistov v každej kategórii. Tí budú pozvaní na "záverečnú fázu" výberu počas Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude môcť verejnosť hlasovať za jedného z finalistov v rámci Ceny verejnosti.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli REGIOSTARS v Ostrave (Česká republika) 16. novembra 2023.

Podrobné informácie o procese podávania prihlášok, nájdete v príručke špeciálne pripravenej na tento účel, ktorá je k dispozícii tu

Viac informácií o samotnej súťaži nájdete aj na webovej stránke REGIOSTARS Awards 2023: https://regiostarsawards.eu

Príjemcovia pomoci z Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014 -2020, ktorí majú záujem prihlásiť sa do súťaže, nás môžu kontaktovať na e-mailovej adrese: amotyka@plsk.eu alebo pbiel@plsk.eu.

logo Regiostars 2023