Výberové konanie na pracovnú pozíciu Vedúceho Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu Vedúceho Spoločného technického  sekretariátu Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Termín na zaslanie prihlášok je do 21. novembra 2017.

Detaily nájdete v prílohe nižšie.

 Krakow - Head of JTS (pdf) 233.0 KB

obrazek