Zasadnutia monitorovacích výborov mikroprojektov Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Dňa 10. januára 2020 sa uskutoční VII. Zasadnutie Výboru mikroprojektov týkajúceho sa strešných projektov realizovaných v partnerstve Euroregiónu „Tatry” s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Stretnutie sa uskutoční v Nowom Trhu. Program stretnutia je nasledovný:

- prezentácia o stave realizácie strešných projektov s názvom „Spája nás príroda a kultúra” a „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí”

- výber projektov, którym bude poskytnutý finančný príspevok spomedzi projektov predložených v rámci III. výzvy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia (1. os programu)

- aktualizácia harmonogramu realizácie vyššie uvedených strešných projektov na rok 2020.

Okrem toho dňa 13. januára 2020 sa v sídle Žilinského samosprávneho kraja uskutoční VI. zasadnutie monitorovacieho výboru mikroprojektov Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Hlavnou témou zasadnutia bude potvrdenie žiadostí o priznanie finančného príspevku mikroprojektov predložených v V. a VI. výzve v rámci strešných projektov „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”, realizovaných v partnerstve Euroregión Beskidy – Žilinský samosprávny kraj.