Veselé Vianoce

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017  Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Instytucja Zarządzająca chcieliby złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że święta upłyną Państwu w spokojnej i radosnej atmosferze i w Nowym Roku spotkamy się pełni nowych pomysłów i inicjatyw. Pomysłów, które dzięki realizacji w ramach programu Interreg Polska-Słowacja będą zmieniać na lepsze polsko-słowackie pogranicze i wzmacniać współpracę partnerów z obu stron granicy.


Pri príležitosti nadchádzajúcich vianočných sviatkov a príchodu nového roka 2017 by sme Vám radi za celý Spoločný technický sekretariát a aj v mene Riadiaceho orgánu popriali šťastné prežitie sviatočných dní.  Veríme, že Vianoce prežijete v pokojnej a radostnej atmosfére a po Novom roku sa opäť stretneme plní nových iniciatív a nápadov.  Nápadov, ktoré zmenia poľsko - slovenské pohraničie k lepšiemu aj vďaka programu Interreg Poľsko – Slovensko, a posilnia spoluprácu partnerov z oboch strán hranice.

 

obrazek