Veselé Vianoce

Radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, a veľa úspechov a pevné zdravie v novom roku 2022 praje tím Spoločného technického sekretariátu.

 

 obrazek