Veselé Vianoce

Veselé Vianoce a Štastný Nový rok 2021 praje tím Spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko-Slovensko