Veselé Vianoce

Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2020 Vám želá Spoločný Technický Sekretariát.

 

 obrazek