V rámci projektu, ktorý sa týka obnovy cesty, je nevyhnutná obnova železničného priecestia, ktoré sa nachádza na tejto ceste. Budú výdavky na obnovu železničného priecestia započítané do oprávnených výdavkov?

To, či daný výdavok bude uznaný za oprávnený, závisí predovšetkým od cieľa projektu a povahy aktivít, ktoré sa v rámci neho realizujú. Z tohto pohľadu sa hodnotí splnenie všeobecných a špecifických zásad oprávnenosti výdavkov. V kapitole 4 Príručky pre prijímateľa sú uvedené informácie o oprávnených výdavkoch v rámci programu vrátane objasnenia pravidiel oprávnenosti a opisu kategórií výdavkov.