V rámci projektu je naplánovaná na území parku výstavba objektov, ktoré budú plniť výstavnú, vzdelávaciu a komerčnú (obchod, gastronómia) funkciu. Je výstavba takýchto objektov oprávnená v rámci 1. prioritnej osi aj v prípade, že hlavným účelom Parku nie je vykonávanie hospodárskej, príp. spoločensko-vzdelávacej činnosti?

Podľa Príručky pre prijímateľa musia byť investície realizované v rámci projektov určené na verejné ciele. Okrem toho nie je možné financovať aktivity zamerané na vytvorenie alebo zlepšenie hotelovej a gastronomickej základne a infraštruktúry, ktorej hlavným účelom je vykonávanie hospodárskej alebo spoločensko-vzdelávacej činnosti, napr. hotely, penzióny, ubytovne, reštaurácie, gastronomické zázemie, ihriská, športové haly, ktoré sú súčasťou vzdelávacích zariadení, domov kultúry. Ustanovenie uvedené vyššie sa netýka iba projektu ako celku, ale aj infraštruktúry plánovanej v rámci projektu, jednotlivých naplánovaných úloh.