V poľskom rádiu „Jedynka” informácia o programe Interreg Poľsko – Slovensko

Srdečne Vás pozývame vypočuť si 3 niekoľkominútové rozhovory o Programe v Poľskom rádiu „Jedynka“:

  • piatok 22. júla 2016 o 6:40 hod.
  • piatok 22. júla 2016 o 16:30 hod. (živé vysielanie)
  • sobota 23. júla 2016 o 8:40 hod
Čo sa aktuálne deje v Programe? Kedy budú vyhlásené ďalšie výzvy? Aké aktivity môžu byť podporené? Tieto a veľa iných otázok zodpovedia predstavitelia inštitúcií implementujúcich Program, ako aj prijímatelia, ktorí získali finančný príspevok z Programu.