Usmernenie pre prijímateľov k zadávaniu zákaziek

 

Národný orgán vydal Usmernenie pre prijímateľov k zadávaniu zákaziek, ktoré platí od 1.1.2019.

Úplná verzia nariadenia je dostupná v prílohe.