Usmernenia EK a UVO pre verejných obstarávateľov ako nakupovať počas mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19

 

Informujeme, že Európska komisia a Úrad pre verejné obstarávanie vydali pre prijímateľov/verejných obstarávateľov usmernenia ako nakupovať počas mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

 

Detaily nájdete v prílohe.