Úroveň realizácie ukazovateľov pre všetky prioritné osi Programu

Radi by sme vám predstavili úroveň plnenia ukazovateľov pre 1., 2. a 3. prioritnú os v projektoch realizovaných v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko.  V tabuľkách v prílohe sú červenou farbou označené tie ukazovatele, ktoré prekročili percentuálnu úroveň realizácie vo vzťahu k cieľovej hodnote. 

obrazek