Ukončenie strategického hodnotenia žiadostí o finančný príspevok v rámci II prioritnej osi

Bolo ukončené strategické hodnotenie predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

 

Väčšina predložených projektov úspešne prešla strategickým hodnotením, a následne budú predmetom technického hodnotenia.
Pokiaľ chcete vidieť zoznam projektov, ktoré pozitívne prešli strategickým hodnotením, tak kliknite  tu. (pdf) 148.0 KB