Ukončenie modernizácie cesty DW 993 na úseku Pielgrzymka – Nowy Żmigród

Modernizácia krajskej cesty č. 993 na úseku Pielgrzymka – Nowy Żmigród, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo, je ukončená.

 

Na poľskej strane bolo v rámci projektu zmodernizovaných takmer 9 kilometrov cesty. Rozsah prác zahŕňal o. i. rekonštrukciu cestných križovatiek spolu s výmenou povrchovej vrstvy vozoviek v oblasti križovatiek a modernizáciu krajníc, odbočiek k súkromným a verejným objektom. V obci Samoklęski bol vybudovaný chodník, boli osadené bezpečnostné cestné zariadenia a spriechodnili sa priekopy pri cestách. Hodnota úlohy dosiahla 12,7 mil. zlotých.

Na symbolickom prestrihnutí pásky sa zúčastnili o. i.: Adam Śnieżek – poslanec do poľského snemu, Piotr Pilch – podpredseda Podkarpatského vojvodstva, Krzysztof Sopel – riaditeľ Odboru infraštruktúry na Podkarpatskom krajskom úrade, Adam Pawluś – prednosta okresu Jasło, Andrzej Stachurski – starosta obce Osiek Jasielski, Grzegorz Bara – starosta obce Nowy Żmigród, Marcin Bolek – starosta obce Dębowiec, Milan Cocuľa – partner zo Slovenska, Maciej Łukaszek – riaditeľ kontraktu z firmy STRABAG Sp. z o. o. a Piotr Miąso – riaditeľ Podkarpatskej správy krajských ciest v Rzeszowe.

Ďalší úsek dôležitej cesty v našom vojvodstve bol skolaudovaný, za čo ďakujem riaditeľovi Podkarpatskej správy krajských ciest a dodávateľovi prác. Cesty v južnej oblasti nášho regiónu nie sú,

bohužiaľ, v najlepšom stave. Ale ako samospráva vojvodstva vidíme tieto investičné potreby a realizujeme kroky, ktoré sú zamerané na zmenu tohto stavu. Momentálne sa buduje cesta S19 v podkarpatskej oblasti. Je to životná tepna pre naše vojvodstvo, druhá popri diaľnici A4. Preto musíme vybudovať dopravnú sústavu, vytvoriť pohodlné prepojenia k uzlom týchto strategických ciest z každého miesta nášho regiónu a to aj z tých – z oblasti Nízkych Beskýd – z Krosna, Jasła a Sanoku. Táto cesta je práve prvkom tohto zámeru. Chceme, aby obyvatelia a turisti mohli rýchlo a bezpečne cestovať po celom regióne – hovoril podpredseda Pilch.

Tu je skvelá atmosféra na realizáciu investícií. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať kolegom zo Slovenska za spoluprácu na etape programovania tejto úlohy. Dobrá spolupráca je veľmi dôležitá, obzvlášť keď ide o uchádzanie sa o finančný príspevok v rámci Programu Interreg, kde je jedna suma na celú úlohu realizovanú na oboch stranách hranice – povedal Piotr Miąso.

Na slovenskej strane sa realizujú práce na úseku cesty č. II/556 medzi katastrálnymi územiami obcí Fijaš – Lomné na kilometri 12,900 – 19,993. Celková dĺžka úseku je 7,093 km. Kategória cesty je C 7,5/50.

Realizácia projektu zvýši bezpečnosť cestnej premávky a pohodlie pri cestovaní na tomto úseku krajskej cesty, zlepší sa tak stav dopravných spojení v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, bude zlepšená dostupnosť cezhraničného územia a skvalitnené spojenie so sieťou TEN-T na slovenskej strane (D1, E371) a na poľskej strane (DK28, DK73, A4, S19).

Viac informácií je dostupných na stránkach Podkarpatskej správy krajských ciest v Rzeszowe.

 skupina mužov prestriháva bielu a červenú stuhu, v pozadí informačná tabuľa s logom Interreg Polska-Slovakia

pzdw.pl