Ukončenie formálneho hodnotenia žiadostí o finančný príspevok v rámci II prioritnej osi

Bolo ukončené formálne hodnotenie predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Všetky predložené projekty úspešne prešli formálnym hodnotením, a hneď budú predmetom strategického hodnotenia.

Pokiaľ chcete vidieť zoznam projektov, ktoré pozitívne prešli formálnym hodnotením, tak kliknite tu.