Ukončenie formálneho hodnotenia o finančný príspevok v rámci prvej prioritnej osi

Po formálnom hodnotení postúpených 80 návrhov projektov. Zoznam návrhov projektov v rámci prvej prioritnej osi je uvedený v prílohe nižšie.

obrazek