Ukončenie formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti žiadostí o finančný príspevok v rámci prvej prioritnej osi

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci prvej prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

V rámci prvej prioritnej osi  prešli pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti  tieto projekty. (pdf) 257.0 KB