Ukončené strategické hodnotenie projektov v rámci II a III prioritnej osi

 

Bolo ukončené strategické hodnotenie projektov v rámci:
•    Prioritná os 2. investičná priorita: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ 
•    Prioritná os 3. „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” 
Zoznam projektov prikladáme v prílohe.