Ukončené strategické hodnotenie projektov v rámci 1. prioritnej osi

Bolo ukončené strategické hodnotenie projektov v rámci 1. prioritnej osi. Zoznam 68 projektov z oblasti dedičstva, ktoré získali pozitívne hodnotenie v  rámci druhej výzvy, je k dispozícii nižšie.


obrazek