Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne

Dňa 18. mája sa v Sanoku uskutočnila konferencia, ktorá zhrnula mikroprojekty realizované v rámci spolupráce euroregiónov v programe Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Združenie Karpatského euroregiónu a Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 realizovalo počas 7 rokov viac ako 100 mikroprojektov.

Počas konferencie prijímatelia zastrešujúcich projektov prezentovali efekty poľsko-slovenskej spolupráce. Hostia sa okrem iného dozvedeli o efektoch projektov realizovaných Gminou Zagórz alebo Gminou Dukla v Podkarpatskom vojvodstve.

Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja a Združenia Región Beskydy zasa hovorili o mikroprojektoch vo svojich regiónoch.

Počas konferencie Pavol Škulavík, zastupujúci vedúci Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg Poľsko - Slovensko, predstavil hlavné predpoklady Programu Interreg Poľsko - Slovensko pre novú finančnú perspektívu 2021 - 2027.

Počas podujatia boli udelené aj ceny pre prijímateľov.

Správa o TVP Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/69938642/euroregion-karpacki-podsumowal-efekty-wspolpracy-polskoslowackiej

    Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne Účinky poľsko-slovenskej spolupráce v Karpatskom euroregióne