Nápady na trilaterálne projekty

Predstavujeme Vám hlavné predpoklady realizácie trojstranných projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko, s ktorými Vám odporúčame sa oboznámiť. S cieľom overiť záujem o realizáciu takýchto projektov by sme Vás chceli požiadať o zaslanie informácii, ktoré budú obsahovať okrem iného

  • hlavné predpoklady projektu,
  • orientačný rozpočet,
  • informáciu o potenciálnych partneroch.

Pripomíname, že Vaše nápady môžete posielať do 31. mája 2017 na adresu: kontakt@plsk.eu.