Tri projekty boli podpísané v Maršalkovskom úrade v Katoviciach

Tri projekty, zamerané na zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií, špecializovaného a odborného vzdelávania a športu, v celkovej hodnote viac ako 1,5 mil. eur, boli podpísané v Maršalkovskom úrade v Katoviciach (20.09.2019)


V mene riadiaceho orgánu zmluvy podpísal Grzegorz Puda, štátny tajomník Ministerstva investícií a rozvoja. Zmluvy podpísali aj rektor Sliezskej univerzity prof. Andrzej Kowalczyk a bielsky starosta Andrzej Płonka. Hostiteľom podujatia bol maršalek Sliezskeho vojvodstva Jakub Chełstowski.

„Projekty propagujúce rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania majú zásadný význam pre obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia. Som rád, že na území Sliezskeho vojvodstva zrealizujeme ďalšie, spoločné projekty zamerané na zlepšenie kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania“ – uviedol štátny tajomník Puda.

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 realizuje projekty na území Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva a v Žilinskom a Prešovskom kraji. Podpísané zmluvy sa realizujú v rámci prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“. Projekty získajú finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 1,5 milióna eur.
„Cezhraničná spolupráca je pre nás mimoriadne dôležitá. Ide o projekty, ktoré budujú, spájajú, vďaka čomu z nich majú prospech obidve strany. Projekty spojené so vzdelávaním majú obrovskú hodnotu, vytvárajú rozvojové príležitosti pre obyvateľov a umožňujú budovať mosty porozumenia medzi regiónmi“ – povedal maršalek Jakub Chełstowski.

„GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je projekt, ktorý spoločne realizujú dve univerzity – Sliezska univerzita v Katoviciach a Univerzita v Žiline. Projekt je reakciou na výzvy smerov špecializovaného vzdelávania spojených s technológiami nových médií. Výsledkom bude vypracovanie opisu odporúčaní metodicko-didaktických workshopov typu GAME JAM. Finančný príspevok pre projekt predstavuje 315 tis. eur.

Obidve univerzity budú realizovať aj druhý projekt, ktorý sa týka zlepšenia kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania. V rámci projektu s názvom „Moderné vzdelávanie o environmentálnych rizikách ako spôsob tvorby nových, špecializovaných pracovných miest“ partneri zrealizujú školenia týkajúce sa technológií a environmentálnych rizík. Školenia s účasťou takmer 1500 osôb budú zahŕňať 10 stredných škôl, 20 škôl pre dospelých a 10 vysokých škôl. Finančný príspevok na túto iniciatívu bude predstavovať viac ako 930 tis. eur.

Projekt „Športové pohraničie“ plánuje vypracovanie spoločnej školiacej metodológie, zorganizovanie školiacich táborov a kurzov pre lyžiarskych inštruktorov a športových rozhodcov. Vedúcim partnerom projektu je okresné starostovstvo v Bielsku-Biała. Na projekte sa zúčastňuje aj Stredná športová škola z Banskej Bystrice. Na športových tréningoch a školeniach sa celkovo zúčastní takmer 900 žiakov poľských a slovenských športových škôl. Hodnota finančného príspevku pre projekt predstavuje takmer 480 tis. eur.