Tréningové videá o systéme WOD2021

Pozývame vás pozrieť si školiace videá, ktoré vám pomôžu pripraviť vašu žiadosť v systéme WOD2021. Materiály pripravil Spoločný technický sekretariát.

 

Filmy v poľskom jazyku s titulkami v poľskom a slovenskom jazyku súvisia s tvorbou žiadosti o príspevok v systéme WOD2021.

 

 1. Kde možno hľadať informácie o WOD2021?  - kliknutím sem si pozriete film

 2. Ako vytvoriť novú žiadosť opríspevok?  - kliknutím sem si pozriete film

 3. Ako vyplniť záložku informácie o projekte?  - kliknutím sem si pozriete film

 4. Ako vyplniť záložku žiadateľ a realizátori? - kliknutím sem si pozriete film

 5. Ako vyplniť kartu ukazovatele projektu? - kliknutím sem si pozriete film

 6. Ako vyplniť záložku úlohy projektu? - kliknutím sem si pozriete film

 7. Ako vytvoriť rozpočet projektu? - kliknutím sem si pozriete film

 8. Ako vyplniť záložku Zdroje financovania? - kliknutím sem si pozriete film

 9. Ako vyplniť záložku Analýza rizík?  - kliknutím sem si pozriete film

 10. Ako vyplniť záložku Doplnkové informácie? - kliknutím sem si pozriete film

 11. Ako vyplniť záložku Prílohy? - kliknutím sem si pozriete film

 12. Odoslanie žiadosti o príspevok - kliknutím sem si pozriete film

 

Ak chcete vybrať titulky v slovenčine, kliknite na možnosť youtube "nastavenia" -> "titulky".

Všetky školiace materiály pre žiadateľov nájdete na tomto odkaze: https://sk.plsk.eu/skoliace-materialy