Dokument

Program Poľsko-Slovensko 2014-2020 27.09.2019

pdf 1.49 MB

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko aktualizovaný Európskou komisiou 11.06.2019.