Zverejňovač príspevkov

Späť

Termíny školení pre potenciálnych žiadateľov marcových výziev

V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre
2. prioritnú os: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava – multimodálna doprava  a
3. prioritnú os: . Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania  by sme Vás chceli informovať o dátumoch školení, ktoré sú určené pre potenciálnych žiadateľov:

  1. 13 – 14.02.2018 Prešov (registrácia otvorená)
  2. 15 – 16.02.2018 Žilina (registrácia otvorená)
  3. 22 – 23.02.2018 Bielsko - Biała (registrácia otvorená)
  4. 26 – 27.02.2018 Rymanów (registrácia otvorená)
  5. 28.02 – 01.03.2018 Kraków (registrácia otvorená)

Registrácia na školenie v PrešoveŽilinskom kraji, Bielsku - Białej a Rymanowie je otvorená. Informácie o registrácii na ďalšie školenia budú priebežne zverejňované na internetovej stránke Programu.

Školenia sú v poľskom alebo v slovenskom jazyku, v závislosti od miesta konania.

Účasť na školení je bezplatná.

V rámci školenia je zabezpečená strava. Cestovné a ubytovacie náklady si  hradí každý účastník sám. Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenia registrovať. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 3 osoby z jednej inštitúcie. Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul vo forme workshopu. Prvý modul  obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. 

Podrobný priebeh školenia je k dispozícii v nižšie uvedenej prílohe. Pozývame vás o zapojenie sa do aktívnej účasti, ako aj na individuálne konzultácie projektových návrhov počas školení.