Technická systémová chyba OPRAVENÁ

Infromujeme Vás, že technická systémová chyba systému SL2014 týkajúca sa predkladania žiadosti o platbu už bola OPRAVENÁ.

obrazek