Tatranské múzeum v Zakopanom začalo s realizáciou rozhlasovejnahrávky podľa predlohy založenej na úryvkoch literárneho diela „Na priesmyku” Stanisława Witkiewicza

Tatranské múzeum v Zakopanom začalo s realizáciou rozhlasovejnahrávky podľa predlohy založenej na úryvkoch literárneho diela „NaPrzełęczy/Na priesmyku” Stanisława Witkiewicza v dvoch jazykovýchverziách: poľskej a slovenskej. 

Nahrávka bude prezentovaná vo vile počasprehliadky múzea, ako výklad a doplnenie výstavy. Nahrávky budúreprodukované v zariadeniach audiosprievodcov. Okrem toho bude v najbližšomčase vypracovaný audiokomentár v dvoch jazykových verziách: poľskeja slovenskej. Audiokomentár je doplnkom k vyrobeným objektom, ktoré súurčené pre osoby so zrakovým postihnutím: (tyflografiky obrazov Witkaciho,tyflomapy budovy Koliba a miniatúry štyroch stavieb navrhnutýchv zakopianskom štýle).

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“

 obrazek
Autoportret Witkacego, zdj. MT