Systém SL bude od 14. do 18. mája 2020 nedostupný

Informujeme Vás, že vzhľadom na technické práce zamerané na zlepšenie kvality a spoľahlivosti systému bude Systém SL2014 od 14. mája (od 20:00) do 18.mája 2020 (do 8:00) nedostupný.

Naplánujte si svoju prácu s ohľadom na vyššie uvedené oznámenie. Za prípadné nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.