Súťaž RegioStars Awards 2018

Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.

Tohtoročné súťažné kategórie sú:

1.        Podpora inteligentnej transformácie priemyslu

2.        Dosahovanie udržateľného rozvoja znižovaním emisií oxidu uhličitého

3.        Vytváranie lepšieho prístupu k verejným službám

4.        Zvládnutie problémov spojených s migráciou

5.        Téma roka 2018: Investovanie do kultúrneho dedičstva

Odmenou pre víťazov bude propagačný film o projekte a pohár a certifikát RegioStars 2018. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční počas slávnostného galavečera 9. októbra 2018 v Bruseli počas Európskeho týždňa regiónov a miest. Finalisti budú pozvaní na ceremóniu a dostanú certifikát a medailu, a finálové projekty budú uvedené v brožúre vydanej Európskou komisiou a v databáze osvedčených postupov uverejňovanej na stránke InfoRegio.

Prihlášky do súťaže môžu zasielať vedúci projektov po získaní súhlasu riadiaceho orgánu. V rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko je možné prihlásiť maximálne dva projekty do danej kategórie.

Prihlášky je potrebné zaslať do 15. apríla výhradne online pomocou  stránky.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie a funduszeeuropejskie.gov.pl

obrazek