Súbor znakov a logotypov programu

Neoddeliteľnými prvkami tvoriacimi spojený logotyp programu sú: grafický prvok nadväzujúci na logotyp z programového obdobia 2007-2013, názov programu a symbol Európskej únie.

obrazek

Vo väčšine prípadov (tabule, plagáty, publikácie, diplomy/certifikáty, prezenčné listiny, a pod.) sa odporúča používanie logotypu, ktorý obsahuje odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja.

Vždy je potrebné využívať logotypy zo súborov na stiahnutie zo stránky programu. Modifikácia logotypu programu je neprípustná.

 Logotypy sk  (zip) 6.32 MB (zip) 6.32 MB

 Logotypy sk - odkaz na fond (zip) 6.47 MB (zip) 6.47 MB

 Logotypy Interreg 30 (zip) 575.0 KB (zip) 575.0 KB