Súbor znakov a logotypov programu

Neoddeliteľnými prvkami tvoriacimi spojený logotyp programu sú: grafický prvok nadväzujúci na logotyp z programového obdobia 2007-2013, názov programu a symbol Európskej únie.

Vo väčšine prípadov (tabule, plagáty, publikácie, diplomy/certifikáty, prezenčné listiny, a pod.) sa odporúča používanie logotypu, ktorý obsahuje odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja.

Vždy je potrebné využívať logotypy zo súborov na stiahnutie zo stránky programu. Modifikácia logotypu programu je neprípustná.