Sú do cieľových skupín tretej prioritnej osi zapojené úrady práce?

V Programe sú tri cieľové skupiny: obyvatelia pohraničného regiónu, vzdelávacie inštitúcie poskytujúce odborné a celoživotné vzdelávanie, spolu s ich študentmi, zamestnávatelia. Priorita nie je zameraná na inštitúcie pracovného trhu; tieto subjekty môžu implementovať v projekte aktivity nevyhnutné pre realizáciu jeho cieľov. Program neposkytuje finančnú podporu pre úrady práce. Tieto subjekty však môžu implementovať aktivity v projekte financovaným v rámci Programu nevyhnutné pre realizáciu jeho cieľov, predovšetkým v oblasti dosiahnutia spomenutých cieľových skupín a „vybavenia“ ich príslušnými nástrojmi.